Kings & Queens 2025

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden organisatie:
*U dient bij betreden van de event locatie in bezit te zijn van een toegangsbandje. Deze is te koop in
de webshop (voorafgaand aan het event) en ter plekke op de dag van het event.
*Wij zullen er alles aan doen om het event op een veilige wijze te laten plaatvinden. De organisatie
van het event is derhalve niet aansprakelijk voor schade aan personen of persoonlijke eigendommen.

Deze algemene voorwaarden zijn overgenomen van de bindende voorwaarden van de event locatie
en der halve ook van toepassing op de events gehouden op deze locatie:

 • Toegangscontrole: ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan u verplicht worden
  mee te werken aan een fouillering of een detectie. Beslissingen van het personeel van De Bonte
  Wever zijn hierin bindend.
 • Kleding: De Bonte Wever stelt eisen aan uw kleding; dat is toegestaan. Voldoet u niet aan de eisen,
  dan kan u de toegang worden ontzegd. Clubshirts en provocerende kleding zijn niet toegestaan.
 • Camera’s: als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s aanwezig zijn, stemt u er mee in dat
  er opnamen worden gemaakt. Binnen De Bonte Wever is camerabewaking aanwezig. Na
  ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond of vindt overdracht
  aan de politie plaats.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie: u mag zich niet schuldig maken aan
  ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie.
 • Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen: u mag geen softdrugs of harddrugs gebruiken.
  U mag ze zelfs niet bij u dragen. Medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering.
  Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt oplegging van een
  sanctie en eventueel aangifte bij de politie.
 • Het in bezit hebben en/of gebruiken van lachgas in en rondom het complex is verboden.
 • Wapens: u mag geen wapens in welke vorm dan ook of voorwerpen die hiertoe kunnen dienen bij
  u dragen.
 • Hinderlijk, aanstootgevend en agressief gedrag: Wie zich binnen of buiten de onderneming
  hinderlijk, agressief of aanstootgevend gedraagt wordt een sanctie opgelegd. Bedreiging,
  mishandeling en andere vormen van agressie zijn absoluut verboden.
 • Toiletgebruik: toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere
  redenen is niet toegestaan.
 • Handel in goederen: het is verboden goederen te verhandelen in en rond het bedrijf.
 • Eigendommen: u mag bedrijfseigendommen niet mee naar buiten nemen. Wie beschadiging
  veroorzaakt, is aansprakelijk voor reparatie of vernieuwing.
 • Verlies, schade, letsel: De Bonte Wever is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan
  eigendommen van gasten. Ook in geval van verlies van spullen die zich bijvoorbeeld in kleding
  bevinden en in geval van letsel aan personen is De Bonte Wever niet aansprakelijk.
 • Verloren en gevonden voorwerpen: als u in het complex een voorwerp vindt dat kennelijk aan een
  ander toebehoort, dan dient u dat bij de receptie in te leveren. Gevonden voorwerpen worden twee
  maanden bewaard. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren.
 • Klachten: heeft u klachten, van welke aard dan ook, meld ze onmiddellijk aan de receptie.
 • Overtreding van huis- en gedragsregels: als u de huis- en gedragsregels overtreedt kan er een
  sanctie worden opgelegd, zoals verwijdering uit, of ontzegging van toegang tot, het bedrijf. Bij
  constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.
 • Nachtrust: wij verzoeken u vriendelijk bij het verlaten van De Bonte Wever rekening te houden met
  onze omwonenden i.v.m. geluidsoverlast.
 • Mochten er zich incidenten voordoen, bijvoorbeeld in de vorm van vernielingen, dan wordt u
  aansprakelijk gesteld. Eventuele kosten zullen dan ook op u worden verhaald.
 • Bepaalde bedrijfsonderdelen, zoals het zwem- en saunaparadijs en de fitness, kennen aanvullende
  huis- en gedragsregels. Deze zijn bij de diverse ingangen gepubliceerd en zijn bindend.
 • Binnen De Bonte Wever geldt een algehele legitimatieplicht. Bij twijfel over uw leeftijd (daar waar
  een leeftijdgrens van belang is) of in het geval van ongeregeldheden kan om uw legitimatie gevraagd
  worden.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde direct opgevolgd te worden.
 • Eet- en drinkwaren: u mag eet- en drinkwaren alleen binnen het bedrijf gebruiken. U mag geen
  verpakkingen van eet- en drinkwaren van buiten mee naar binnen nemen.
 • Het gebruik van voortbewegingsmiddelen anders dan voor medisch gebruik zoals Oxboards, skates,
  skateboards, Heelys etc. zijn niet toegestaan in ons complex.
 • Ons gehele complex is rookvrij. (Elektronisch) roken kan in de daarvoor bestemde/ aangewezen
  rookruimte.
 • Honden, m.u.v. hulphonden, zijn in ons complex alléén toegestaan in de ontmoetingsruimte De
  Bonte Brink, gelegen direct bij de centrale hoofdingang.
 • Wij schenken geen alcoholvrij bier aan gasten onder de 18 jaar.
 • Wanneer u teveel heeft gedronken, dan kan het schenken van alcoholische dranken u worden
  ontzegd. In ernstige gevallen kunt u zelfs de toegang tot het complex worden ontzegd. Dubbele
  borrels en cocktails worden niet verstrekt.
Scroll naar boven